HomeLinkin käyttöehdot ja tietosuojaseloste

1.- Määritelmät - Johdanto

Sivustoa www.homelink.org ("Sivusto") ylläpitää HomeLink International Associates (HLIA). Sivuja käyttämällä hyväksyt nämä ehdot, mm. ao. Yksityisyydensuojan. HomeLink varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Internet-sivujen käyttöehtoja. Olet velvollinen käymään Ehdot säännöllisesti läpi. Muutokset ovat voimassa heti, kun ne on julkaistu Sivustolla. Sitä, että jatkat Palvelun käyttöä, pidetään sinun hyväksyntänäsi tällaisille, mm. Yksityisyydensuojaan liittyville muutoksille. Jos et hyväksy Ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään tätä Sivustoa. Termit "HLIA", "meidän", "me", "meitä" viittaavat verkkosivun omistajaan (HomeLink International Associates). Termit 'sinä' ja 'te' viittaavat jäseneen, verkkosivun käyttäjään tai katselijaan.

2.- Mikä on HomeLink?

HomeLink International Associates (HLIA) on kansainvälinen ei-kaupallinen yhdistys, joka sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. Sivuston avulla pystyvät ihmiset ympäriltä maailmaa vaihtamaan kotejaan. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden esitellä kotiaan (jakamalla tietoa koti- ja profiilisivuilla) ja hakea aktiivisesti kotia vaihtotarkoitukseen Sivuston hakumoottorin avulla. Jokainen jäsen etsii itse parhaan mahdollisen kodin tarpeisiinsa. HomeLink ei puutu vaihdon järjestelyihin eikä täten ota niistä vastuuta. Siitä huolimatta pidätämme oikeuden lakkauttaa jäsenyys, jos käyttäjä ei noudata ehtoja.

3.- Sivuston käyttö

On kolme tapaa käyttää Sivustoa. Ei-rekisteröidyllä käyttäjällä on rajoitettu oikeus vierailla sivustolla. Rekisteröity käyttäjä näkee kaiken tiedon mahdollisista vaihtokohteista, mutta rajoitetusti jäsenien profiilitietoja, eikä pysty ottamaan yhteyttä jäseniin. Jäsen puolestaan näkee ilmoitus- ja profiilitiedot ja pystyy myös kommunikoimaan muiden jäsenien kanssa Sivustonsisäisen viestintäjärjestelmän avulla. Sen lisäksi, jäsenet hyötyvät myös Homelinkin tukiverkostosta (esitäytetty online-sopimuslomake, vaihdon arviointilomake, nimetyn HomeLink edustajan jatkuva neuvonta ja tuki).

4.- Miten ryhdyn jäseneksi?

Rekisteröidy Sivustollamme ja suorita jäsenmaksu.

5.- Miten vaihdan kotia?

Kodinvaihto hoituu jäseneltä helposti viidessä vaiheessa.

Luo oma kotisivu: kerro muille jäsenille kodistasi. Jotta voidaan taata verkostomme laatu sekä asianmukainen, helposti löydettävä ilmoitus, julkaistaan ilmoituksesi heti, kun se vastaa HomeLink ilmoituskriteereihin.

Etsi tarpeisiisi vastaavia asuntoja käyttämällä Sivuston hakumoottoria.

Ota yhteyttä HomeLink-jäseniin: voit lähettää ja vastaanottaa vaihtotarjouksia Sivustonsisäisen viestintäjärjestelmän avulla. Jokaisesta saapuneesta viestistä saat myös automaattisen tiedotuksen sähköpostiosoitteeseen, jolla kirjaudut Sivustoon.

Sovi vaihdosta: käy vaihtokumppanisi kanssa läpi päivämäärät ja muut tärkeät yksityisasiat. Sen jälkeen vahvista vaihto käyttämällä esitäytettyä online-sopimuslomaketta.

Tee tarvittavat valmistelut ja lähde reissuun! Varmista, että kotisi vastaa onnistuneen kodinvaihdon kymmeneen periaatteeseen ja lähde reissuun vakuuttuneena, että kotisi on HomeLink-jäsenen luotettavissa käsissä.

6.- Jäsenen oikeudet

 • Jäsenet voivat jäsenyytensä aikana vaihtaa kotia vaikka kuinka usein, vaikka kuinka monen kumppanin kanssa, vaikka miten pitkäksi aikaväliksi.
 • Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen ilmoitussivu, jossa esitellä kotiaan käyttämällä kuvia ja tekstiä.
 • Jäsenet voivat lisätä vaikka kuinka monta kotia lisämaksutta.
 • Jäsen voi tilata sähköpostiinsa ns. hakuvahteja, jotka perustuvat haluamaansa päivämäärään ja kohteeseen.
 • Jos jäsen muuttaa tai myy omaisuutensa, hän voi listata uuden kotinsa lisämaksutta.

7.- Jäsenen velvollisuudet

 • Jäsenen on oltava täysi-ikäinen sekä asuinmaassaan että maassa, mistä Sivustoa käytetään. Jos jäsen ei vastaa näihin kriteereihin, hän saattaa olla ristiriidassa asuinmaan (tai maan, josta Sivustoa käytetään) lakien kanssa ja hänen tulisi poistua Sivustolta välittömästi.
 • Jäsenen käyttösopimus on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Jäsen ei saa antaa tiliä muiden käyttöön, ja jollei nimenomaisesti toisin säädetä ao. jaksossa "Oikeus Siirtää", ei saa siirtää tai luovuttaa tiliään.
 • Jäsenen on kuvailtava kotia sekä vaihtotoiveita tarkasti ja asianmukaisesti. Mainitse ehdottomasti kodin tyyppi, makuusijat, kylpyhuoneiden määrä. Kuvien on vastattava ilmoituksessa esitettyä kotia, ellei toisin mainita. Tärkeän tiedon poisjättäminen voidaan rinnastaa epätarkkaan kuvaukseen ja saattaa johtaa jäsenyyden peruuttamiseen.
 • Sivuston käyttö markkinointi- tai myyntitarkoituksiin on kielletty. Postitukset eivät saa sisältää minkäännäköistä markkinointia tai myyntitarjousta, ainoastaan näihin käyttöehtoihin vastaavaa kodinvaihtotarjousta. Jäsentenvälinen viestintä ei saa sisältää minkäännäköistä markkinointia tai myyntitarjousta, ainoastaan kodinvaihtoon liittyvää tietoa;
 • Jäsenen on noudatettava onnistuneen kodinvaihdon 10 periaatetta;
 • Jäsenet suhtautuvat toisiin jäseniin ja heidän omaisuuksiin kohteliaasti ja kunnioittavasti;
 • Jäsen ilmoittaa kodinvaihtokumppanilleen mahdollisista vahingoista ja tarjoutuu korvaamaan tai korjauttamaan vahingon;
 • Jäsen kunnioittaa kaikkia kodinvaihtoon liittyviä velvoitteitaan. Sopimus voidaan peruuttaa tai muuttaa vain ja ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä;
 • Jos jäsen kuitenkin joutuu peruuttamaan sopimuksen tai muuttamaan sitä oleellisesti, hänen on tehtävä kaikkensa löytääkseen vaihtokumppanilleen joku muu majoitusvaihtoehto;
 • Jäsen ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa muille jäsenille;
 • Jäsen ei saa käyttää Sivustoa mihinkään toimintaan, joka rikkoo jotakin lakia;
 • Jäsenen on varmistettava, että Sivustolle lataamansa tiedostot eivät sisällä viruksia, haittaohjelmia, troijalaisia tai muita haitallisia ominaisuuksia;
 • Sivuilla esiintyvän tiedon käyttö tapahtuu yksinomaan jäsenen omalla vastuulla;
 • Jäsen ymmärtää, että HomeLink ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä;
 • Jäsen sitoutuu noudattamaan kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen luvat, lisenssit, käyttömaksut, kaavoitus, osuuskuntiin tms. yhteistä etua tavoitteleviin kehityksiin liittyvät säännöt ja rajoitukset ja turvallisuuden noudattaminen;
 • Jäsen on tietoinen, että HomeLinkin tarjoamat ominaisuudet, parametrit tai palvelut saattavat muuttua;
 • Jäsen ei saa käyttää Sivuston sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen;
 • Jäsenen vastuulla on tarkistaa oman sekä vaihtokumppaninsa vakuutuksen kattavuus (mukaan lukien auto-, omaisuus- ja vastuuvakuutus);
 • Jäsen on tietoinen, että HomeLink pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyys päättymään välittömin vaikutuksin, jos jäsen ei noudata näitä käyttöehtoja ja/tai yksityisyydensuojaa.
 • HomeLink saa käyttää profiiliin ilmoittamiasi tietoja Sivuston/profiilisivun ulkopuolella, jos tavoitteena on lisätä liikennettä Sivustolle ja parantaa kaikkien jäsenten kodinvaihtomahdollisuuksia.

8.- Jäsenienväliset erimielisyydet

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. HomeLink ei ole käyttäjien välillä tapahtuvan neuvottelun osapuoli, eikä vastaa kodinvaihdon mahdollisista tuloksista. HomeLink voi toimia sovittelijana ottamatta kuitenkaan mitään vastuuta mahdollisesta ratkaisusta tai sen puutteesta. HomeLink voi lopettaa tai keskeyttää pysyvästi tai väliaikaisesti osapuol(t)en jäsenyyden. Jäsenmaksuja ei tässä tilanteessa palauteta.

9.- Oikeus irtisanoa jäsenyys

HomeLink pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyys päättymään välittömin vaikutuksin mistä tahansa syystä, kuten esim. Sivuston väärinkäyttö, mikä tahansa mahdollisesti Sivuston turvallisuutta uhkaava tai muihin jäseniin tai heidän omaisuuksiin haitallisesti vaikuttava toiminta. Pidätämme myös oikeuden irtisanoa jäsenyys, jos jäsen ei noudata näitä käyttöehtoja ja/tai yksityisyydensuojaa, on antanut väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai jäsenen kotiilmoitus tai toiminnat rikkovat jotain lakia tai näitä käyttöehtoja, jolloin poistamme kotiilmoituksen, perumme jäsenyyden ja estämme Sivustomme käytön ilman perusteluita tai jäsenmaksupalautuksia.

10.- Jäsenen oikeus purkaa jäsensopimus

Jäsen voi "piilottaa" tai "tuoda ilmoituksensa näkyviin" työpöytänsä kautta milloin tahansa ja lisäkuluitta. Jäsen voi myös halutessaan purkaa sopimuksensa ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaansa, jäsenmaksua ei tässä tilanteessa palauteta.

11.- HomeLinkin vastuu

HomeLink on vastuussa jäsenien kotiilmoitusten julkaisusta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa, HomeLinkin toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, agentit ja edustajat eivät missään olosuhteissa ole vastuussa mistään menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista (erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai seurauksellisista), mitä olet kärsinyt joko Sivuston tai siihen liittyvien sivujen käytön tai esim. viruksen seurauksena, huolimatta siitä, syntyikö menetys, kustannus tai vahinko meidän huolimattomuudesta ja oltiinko tietoisia mahdollisesta vahinkovaarasta.

Sen lisäksi, HomeLink ei ole minkäänlaisessa vastuussa Sivuston käytöstä aiheutuneista vahingoista tai vammoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen fyysinen vahinko millään listatulla kiinteistöllä, toisen jäsenen huolimattomuudesta aiheutunut tai omaisuuteesi kohdistunut vahinko. HomeLink ei ole vastuussa mistään menetetyistä voitoista, tappioista, sattumanvaraisista tai välillisistä vahingoista tai Homelinkkiin kohdistuneista kolmansien osapuolien vaatimuksista. HomeLink, sen toimittajat sekä ulkopuoliset edustajat eivät ole missään olosuhteissa vastuussa huolimattomuudesta aiheutuneista suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista, vaikka HomeLink olisi ollut tietoinen mahdollisten vahinkovaarojen olemassaolosta kodinvaihtopalvelujen tai muiden linkkien tai palvelujen käyttöön tai käyttämättömyyteen liittyen. Sovellettava laki ei välttämättä salli rajoituksia vastuuseen satunnaisten tai välillisten vahinkojen tapauksessa. HomeLink ei missään tilanteessa ole vastuussa jäsenmaksua suuremmista korvauksista.

HomeLink verkosto perustuu keskinäiseen luottamukseen. HomeLink ei varmista jokaisen kotiilmoituksen olemassaoloa eikä takaa puolestaan minkäänlaista vaihtoa. HomeLink ei vastaa Sivustollaan olevan ilmoituksen sisällöstä, oikeudenmukaisuudesta tai saatavuudesta eikä jäsenien toiminnasta.

HomeLink ei ole vastuussa hävinneistä, poistetuista tai korruptuneista viesteistä Sivustollaan.

12.- Sivuston sisältö

Tämän Sivuston sisältö (”Sisältö”), mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tekstit, kuvat, nettisivut, äänet, ohjelmat (ml. koodi, käyttöliittymä ja sivuston rakenne) ja videot (ml. ulkoasu, suunnittelu ja kokoaminen) kuuluu meille tai lisenssimyöntäjillemme. Sivustoa käyttämällä hyväksyt, että käytät Sivuston sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Sivuston sivujen sisällön osittainen tai kokonaan kopioiminen, uudelleen tuottaminen, siirtäminen, lataaminen, julkistaminen ja jakeleminen millään muotoa ilman Yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty.

Sivuston sisältö, mukaan lukien kotiilmoituksissa julkaistu tieto on vain Sivuston jäsenien ja vierailijoiden käytettävissä ja sen tavoitteena on järjestää kodinvaihtoja. Olet yksin vastuussa kommunikoinnistasi muiden jäsenien kanssa. Tämä kyseinen nettisivu on tarkoitettu vain jäsenille; sen sisältämä tieto on tarkoitettu yksityiseen, ei julkiseen käyttöön. Jäsenet eivät saa käyttää Sivuston sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Sivustolla julkaistun henkilökohtaisen tiedon kerääminen ja tallentaminen on kielletty. Sivustonsisäinen viestintäjärjestelmä on tarkoitettu kodinvaihdon ehdoista ja yksityiskohdista sopimiseen jäsenien välillä. Ensimmäinen yhteydenotto onnistuu ainoastaan Sivuston yhteystietolomakkeen välityksellä. Jäsenyyden aikana muiden jäsenien yhteystietojen kerääminen ja käyttö mihin tahansa tarkoitukseen paitsi kodinvaihdon järjestämiseen rikkoo sopimusehtoja ja saattaa johtaa jäsenyyden keskeyttämiseen tai peruuttamiseen. Tämän kohdan ehtojen rikkominen saattaa johtaa ankariin rangaistuksiin.

13.- Sivuston tekijänoikeudet

HLIA on tällä verkkosivustolla esiintyvien kaikentyyppisten tavaramerkkien omistaja ja/tai valtuutettu käyttäjä. Omistamme myös kaikki tekijänoikeudet suunnitteluun, myyntiasuihin, patentteihin ja muuhun immateriaaliseen omaisuuteen, jota tällä verkkosivustolla on käytetty. Sinulla ei ole minkäänlaista omistus- tai muuta oikeutta immateriaaliseen omaisuuteen (paitsi näissä ehdoissa listatuissa tapauksissa).

Jäsenellä on oikeus katsoa, tulostaa tai jakaa Sivustolla löytyvää tietoa Sivuston omien toiminnallisuuksien avulla, sitä ainoastaan henkilökohtaiseen, lailliseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Ellei toisin mainittu näissä ehdoissa, muunlainen sisällön käyttö on kielletty.

14.- Käyttöehdot

Mitkä hyvänsä mielipiteet, neuvot, arvostelut, keskustelut, kommentit ja/tai muut viestit tai postitukset, olivatpa ne millaisia hyvänsä ja sinun tai kenen tahansa muun jäsenen tekemiä edustavat niiden kirjoittajan/kirjoittajien tai jakajan/jakelijoiden mielipiteitä, eivät HomeLinkin.

HomeLink ei takaa aineistojen paikkansapitävyyttä tai täydellisyyttä eikä minkään Sivustolla esitetyn ohjeen, mielipiteen, väittämän tai muun tiedon luotettavuutta.

HomeLink ei vastaa kolmansien osapuolien sivustoista, joihin siirrytään HomeLinkin sivuilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. HomeLink ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen sivustoihin aina omalla vastuullaan. Jäsenet lupaavat täten noudattaa kaikkia paikallisia online-käytökseen ja hyväksyttävään sisältöön liittyviä sääntöjä riippumatta asuinmaasta.

15.- Turvallisuus viruksia ja luvatonta käyttöä vastaan

Emme valitettavasti pysty takaamaan, että sivustoilla ei ole viruksia. Vaikka teemme parhaamme huolehtiakseen siitä, että sivustot olisivat turvallisia, hyväksyt kuitenkin sen, että internet ei ole täysin turvallista. Emme ota välillistä eikä välitöntä vastuuta siitä, että postittamasi tai sivustojen välityksellä lähettämäsi tieto tai materiaalit olisivat täysin suojattuja (mm kolmansien henkilöiden pääsy materiaalisi sisältöön).

16.- Käyttäjätiedot

Sivustojen käyttämisen yhteydessä voidaan tarvita suostumustasi henkilötietojesi julkaisuun (jäljempänä "käyttäjätiedot"). Kaikki aineistomme ja käyttöperiaatteemme, jotka koskevat mainitun käyttäjän tietoa, löydät kohdasta "Yksityisyydensuoja". Löydät nämä periaatteet myös näistä ehdoista. Hyväksyt ja suostut, että olet yksin vastuussa käyttäjäprofiilisi tietojen virheettömyydestä sekä sisällöstä.

17.- Linkit ja viittaukset Sivustolla

HomeLink ei vastaa kolmansien osapuolten sivustoista, joihin siirrytään HomeLink sivuilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. HomeLink ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Käyttäjä siirtyy kolmannen osapuolen sivustoihin aina omalla vastuullaan. Jäsenet lupaavat täten noudattaa kaikkia paikallisia online-käytökseen ja hyväksyttävään sisältöön liittyviä sääntöjä riippumatta asuinmaasta. HomeLink ei ole vastuussa mistään menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista (erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai seurauksellisista), mitä olet kärsinyt joko Sivuston tai siihen liittyvien sivujen käytön seurauksena.

18.- Kolmannen osapuolen tavarat ja palvelut

Emme voi taata Sivustomme kautta kolmannen osapuolen (joko henkilö, yritys tai organisaatio) tarjoamien tai esittämien tavaroiden tai palvelujen luotettavuutta.

19.- Vahingonkorvaus

Sitoudut korvaamaan meille kaikki mahdolliset vahingot ja kustannukset, jotka ovat meille aiheutuneet Sivuston tai linkitettyjen sivujen sisällön tai palvelujen väärinkäytöstäsi, mm. sisältyvän tiedon ja materiaalin lähettämisestä tai käytöstä, joka rikkoo näitä ehtoja, sovellettavaa lakia tai muita säännöksiä.

Jäsen sitoutuu korvaamaan ja suojaamaan HLIA:a ja sen edustajia mahdollisilta huolimattomuudestaan tai kodinvaihtopalvelun väärinkäytön seurauksena aiheutuneilta suorilta, epäsuorilta, satunnaisilta, välillisiltä tai erityisiltä vahingoilta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen (i) kaikki jäsenen omaisuuden aiheuttamiin, henkilöön tai omaisuuteen kohdistuviin vammoihin tai vahinkoihin liittyvät korvausvaatimukset; (ii) kaikki jäsenen omaisuuteen liittyvien liiketoimien aiheuttamiin, henkilöön tai omaisuuteen kohdistuviin vammoihin tai vahinkoihin liittyvät korvausvaatimukset; (iii) kodinvaihtopalvelun väärinkäytöstä aiheutuneet korvausvaatimukset (pätee myös, jos kolmas osapuoli käyttää jäsenen tietokonetta tai käyttäjätiliä); (iv) jäsenen antama väärä tieto; tai (v) mikä tahansa jäsenienvälisen sopimuksen rikkominen. Jäsenet ovat vastuussa kaikista mahdollisista kuluista ja korvauksista, mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet em. korvausvaatimuksesta tai siihen liittyvästä käräjäasiasta.

Sitoudut korvaamaan myös siitä aiheutuneet korvausvaatimukset, että meille esittämäsi tieto tai materiaali rikkoo mitä tahansa lakia tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kunnian- tai yksityisyydenloukkauksesta, luottamuksen väärinkäytöstä tekijän- tai minkä tahansa muun immateriaalioikeuden rikkomisestä aiheutuneet korvausvaatimukset). Pidätämme oikeuden suojella ja tarkistaa kaikkia em. tapauksesta aiheutuneita korvausvaatimuksia ja sitoudutte auttamaan meitä mahdollisuuksien mukaan.

20.- Roskapostipolitiikka

HLIA ei lähetä itse eikä hyväksy ei-toivottujen kaupallisten viestien (roskapostin) lähettämistä. HLIA pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyys (ilman jäsenmaksun palautusta) päättymään välittömin vaikutuksin, jos jäsen mainitsee HLIA-a tai siihen liittyviä sivustoja tai sähköpostiosoitteita missä tahansa roskapostissa. Sen lisäksi, HLIA pidättää oikeuden irtisanoa jäsenyys (ilman jäsenmaksun palautusta), jos jäsen käyttää HLIA:a viestintään, joka ei liity kodinvaihtoon.

21.- Rajoittaminen, keskeyttäminen, päättäminen

Pidätämme oikeuden rajoittaa, keskeyttää tai lopettaa likipääsysi Sivulle ja/tai palvelujen käyttö milloin tahansa, jos uskomme sinun rikkoneen näitä ehtoja. Kaikkia rajoituksia, keskeytyksiä tai lopettamisia voidaan toteuttaa ilman, että se rajoittaisi meidän oikeuksiamme toimenpiteisiin sinua vastaan näiden ehtojen rikkomisen takia. Sen lisäksi voimme poistaa Sivuston tai minkä tahansa toiminnon tai osan siitä. Huomautamme, että näiden ehtojen rikkomista epäillen voimme jäljittää sijaintisi ip-osoitteen avulla ja ottaa tarvittaessa yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.

22.- Koko sopimus

Nämä ehdot, mukaan lukien yksityisyydensuoja, ovat koko sopimus meidän ja sinun välillä, ja se korvaa kaikki aikaisemmat lupaukset, viralliset tai epäviralliset lausunnot sekä sopimukset. Sinun on noudatettava sivustolla mahdollisesti löytyviin ohjelmistoihin tai komponentteihin sovellettavaa erillistä, valmistajan tai omistajan lisenssisopimusta. Ehtojen noudattamatta jättäminen tai täytäntöönpanemattomuus puoleltamme ei tarkoita luopumista kyseisistä oikeuksista. Jos mikä tahansa osa ehdoista todetaan toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta täytäntöönpanemattomaksi tai virheelliseksi, suostuvat molemmat osapuolet siitä huolimatta, että tuomioistuimen olisi sovellettava osapuolien aikomuksia sen mukaan, miten niitä on alunperin ilmaistu, ja että loput ehdoista pysyvät voimassa.

23.- Laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin (mukaan lukien Yksityisyydensuoja) ja kaikkiin tähän Sivustoon liittyviin kysymyksiin sovelletaan Belgian lakia ja yksinomainen tuomiovalta on belgialaisilla oikeusistuimilla.

Yksityisyydensuoja

Johdanto

Mitä tahansa HLIA-n hoitamaa osoitteessa www.homelink.org (jäljempänä Sivusto) sijaitsevaa sivua käyttämällä suostut tämän Yksityisyydensuojaa koskevan lausunnon ehtoihin.

Termit "HLIA", "meidän", "me", "meitä" viittaavat verkkosivun omistajaan (HomeLink International Associates) eli osapuoleen, jonka kanssa sinulla on sopimus. Olemme sitoutuneet parantamaan tietoturvaasi ja suojaamaan yksityisyyttäsi. Tällä yksityisyydensuojalla haluamme tiedottaa sinua siitä, miten julkaisemasi henkilötietoja tullaan käyttämään. Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja/tai toimittamalla meille henkilötietojasi ymmärrät ja hyväksyt sen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä paljasta henkilötietojasi. Tämä yksityisyydensuoja on oleellinen osa käyttöehtoja, jotka ohjaavat tämän Sivuston käyttöä. Käytämme henkilötietojasi ao. tarkoituksiin. Voit lopettaa tai keskeyttää jäsenyytesi milloin tahansa. Yksityisyydensuojaa voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista.

Aikuisuus

Ellet ole lainkäyttöalueellasi täysi-ikäinen, et saa antaa meille mitään henkilötietoa. Emme tietoisesti kerää, käytä tai paljasta alaikäisten henkilökohtaisia tietoja. Jos on syytä olettaa, että alaikäinen henkilö on antanut meille henkilökohtaista tietoa, teemme kaiken poistaaksemme kyseinen tieto tietokannoistamme.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot.

Henkilötietojen käyttö

Voit itse päättää, mitä tietoa haluat jakaa kanssamme. Keräämme ainoastaan itse antamasi tiedon, ei muuta. Mikäli mahdollista, annamme sinulle mahdollisuuden päättää, mihin tietojasi käytetään (esim. voit päättää, haluatko vastaanottaa viestejä meiltä).

Voit (tietämättäsi) päättää jakaa henkilötietojasi, kun: otat meihin yhteyttä, lähetät meille kyselyn, rekisteröidyt käyttäjäksi, täytät lomakkeen henkilökohtaisin tiedoin, pyydät meiltä tietoja, osallistut kilpailuun, julkaiset tietoa Sivuston julkisilla sivuilla tai osallistut markkinointikampanjaan. Kun annat tietoja verkkosivuston kautta, suostut samalla antamiesi tietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen näiden yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen mukaisesti myös muissa maissa. Kaikki meille lähettämäsi tiedot käsitellään tämän yksityisyydensuojan mukaisesti. Tilanteessa, jossa luovutat meille tietoa mistä tahansa kolmannesta osapuolesta, vahvistat, että olet saanut kolmannen osapuolen suostumuksen ja hän hyväksyy tämän yksityisyydensuojan.

Evästeiden käyttö

Kuten useat muut verkkosivustot, käytämme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tietueita, jotka lähetetään selaimeesi ja joiden avulla kerätään tietoja ja dataa, jotta saat nettisivustolla vieraillessasi aina olennaisimmat tiedot ja parhaan mahdollisen palvelun. Evästeiden avulla pystyt käyttämään Sivuston tiettyjä toiminnallisuuksia. Voit määrittää selainasetuksesi niin, että saat ilmoituksen, kun eväste yritetään asentaa. Näin voit päättää, haluatko sallia evästeen asentamisen vai estää sen. Haluamme sinun kuitenkin tietävän, että jos et hyväksy evästeitä, et ehkä pysty käyttämään kaikkia selainohjelmistosi toimintoja. Voimme käyttää evästeitä seuraavan tiedon keräämiseen tietokoneeltasi:

 • IP-osoite
 • selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • käynnin ajankohta (päivämäärä ja aika)
 • nettisivut, joilla käyt
 • sivusto, josta saavuit tähän sivustoon
 • tunnistaaksemme toistuvat käynnit tilastoita tai analyysiä varten

Voimme yhdistää evästeiden avulla kerätyn tiedon muuhun Sivustollamme julkaistuun tietoon seuraaviin mahdollisiin tarkoituksiin:

 • soveltaaksemme ja personoidaksemme vierailusi (esim. voidaan tervehtiä sinua nimeltä);
 • ostotarkoituksiin (esim. luottokorttimaksut);
 • seurataksemme, miten käytät palvelua, jotta pystymme tarjoamaan juuri sinulle tärkeää tietoa (esim. lähetämme sinulle sähköpostia liittyen juuri näihin sivuihin missä olet eniten viipynyt tai kiinnitämme huomiota Sivuston osiin, mitä et vielä ole nähnyt/käyttänyt);
 • kerätäksemme ja raportoidaksemme ulkopuolisille tahoille tilastollista tietoa liittyen käyttäjiemme määrään, liikekuvioihin jms.

Tiedon käyttö

Käytämme kerättyä tietoa seuraaviin tarkoituksiin:

Liiketoimien suorittaminen

Voimme käyttää henkilötietoasi, kun vastaamme sinun lähettämiin kyselyihin tai pyyntöihin, käsittelemme luottokorttimaksua sinun ostetuista palveluista tai tavaroista, tai ollaan toteuttamassa vastaavaa liiketoimia. Henkilötietoasi voi liiketoimen toteuttamiseen käyttää myös valtuutettu kolmas osapuoli.

Kodinvaihto

Sinuun liittyviä demografisia tietoja ja kotiisi liittyviä yksityiskohtia ja kuvia voidaan käyttää Sivustolla, jotta toiset jäsenet ja Sivuston käyttäjät löytävät ilmoituksesi hakumoottorin avulla ja saavat tarvittavaa tietoa mahdollista kodinvaihtoa varten. Käyttäjät/jäsenet eivät ikinä näe yhteystietojasi (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite); voit toki halutessasi jakaa itse yhteystietojasi. Jotta hyötyisit Sivustosta ja HomeLink-jäsenyydestä mahdollisimman paljon, pyydämme lupaa lähettää sähköpostiisi viikoittain ilmoitushälytyksiä omien mieltymyksiesi perusteella.

Markkinointiviestit

Henkilötietojasi voidaan käyttää meidän omien, tytär-, osakkuus- tai emoyhtiöiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Hyväksymällä rekisteröinnin yhteydessä tämän yksityisyydensuojan, annat HLIA:lle luvan lähettää sinulle uutisia ja tarjouksia. Jos et halua jatkossa uutiskirjeitä, voit luopua niistä milloin tahansa (lue lisää osiosta Luopuminen, likipääsy, kysymykset ja kattavampi tieto).

Markkinointianalyysi

Henkilötietoja voidaan käyttää markkina- ja asiakasanalyysien laatimiseen; ei-henkilökohtaista tietoa voidaan osana anonyymiä aineistoa välittää eteenpäin kolmansille osapuolille tilastollista tutkintaa varten.

Kolmannen osapuolen tarjoukset

Huolella valitut ja sinua mahdollisesti kiinnostavat organisaatiot voivat lähettää sinulle tuotteita ja palveluitaan koskevia ilmoituksia. Henkilötietosi luovutetaan vain ja ainoastaan organisaatioille, jotka ovat hyväksyneet tämän yksityisyydensuojan määrittelemät, luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet ja rajoitukset. Tarvitsemme kuitenkin lupasi, ennen kuin lähetämme mitään vastaavia viestejä.

Sivuston julkiset sivut

Julkisilla sivuillamme julkaisemasi kuvat tai tieto ovat julkisesti saatavilla ja muiden käytettävissä. Tämän seurauksena voit saada ei-toivottuja viestejä tai joku saattaa ottaa muilla keinoin sinuun yhteyttä. Noudata normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta, kun julkaiset henkilö- tai kotitietoja.

Facebook

Sivusto tarjoaa jäsenille mahdollisuuden jakaa Facebookissa seuraavaa ilmoitustietoa: kuvat, otsikko, lyhyt kuvaus. HomeLink ei kuitenkaan ole vastuussa tästä aiheutuneesta vahingosta.

Hallinto ja tiedonhallinta

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille (jotka ovat hyväksyneet tämän yksityisyydensuojan määrittelemät, luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet ja rajoitukset), mikäli minkä tahansa em. palvelun tarjoaminen siirtyy alihankkijalle (esim. markkinointikampanjan hallinto).

Oikeudelliset tavoitteet

Voimme kerätä, käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi lain salliessa tai vaatiessa vain siinä määrin kuin se on tarpeellista ja lain puitteissa sallittua (tai jos uskomme, että se on välttämätöntä meidän tai kolmansien osapuolien suojaamiseen virheen, huolimattomuuden, sopimuksen rikkomisen, varkauden, petoksen tai muun haitallisen toiminnan tapauksessa tai todistaakseen että toimintamme noudattaa meidän toimintaperiaatteita, menettelyjä, oikeudellisia ja sopimuksellisia velvoitteita).

Henkilötietojen luovuttaminen

Edellämainittujen syiden lisäksi voimme ajoittain luovuttaa henkilötietojasi seuraavissa tapauksissa:

 • palveluntarjoajat ja alihankkijat, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, jonka tavoitteena on suorittaa jotain toimintoja tai tarjota jotain palveluja puolestamme (kuten varastointi);
 • markkinointi ja mainonta, tietojenkäsittely, ohjelmistojen kehittely;
 • nettisivujen isännöinti ja hallinta, tietotekniikka- ja toimistopalvelut;
 • tilintarkastus-, laki- ja kirjanpitopalveluiden tarjoajat tai muut vastaavat, edellyttäen, että palveluntarjoaja ei kerää tai käytä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen;
 • henkilöt tai yhteisöt, mukaanlukien tytäryhtiömme, jotka tarvitsevat tietoja em. perustein.
 • henkilö joka on arviomme mukaan valtuutettu tai nimetty kyseessä olevan kohteen lainmukaiseksi edustajaksi;
 • tai mikä vaan valtuuttamasi kolmas osapuoli.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot, mukaan lukien yksityisyydensuojan, suostut henkilötietojesi keräämiseen ja käyttöön em. ehdoin.

Turvallisuus

Suhtaudumme turvallisuuskysymyksiin hyvin vakavasti ja toteutamme kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Olemme asentaneet asianmukaiset fyysiset, elektroniset ja johdolliset menettelyt suojellaaksemme kerättyä tietoa. Emme kuitenkaan voi taata niiden tietojen täyttä turvallisuutta, jotka annat ollessasi Internet-yhteydessä.

Verkkolinkit

Sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin sivustoihin. Muista, että HomeLink ei vastaa kolmansien osapuolien sivustoista, joihin siirrytään HomeLink sivuilta, eikä edusta tällaisia sivustoja. HomeLink ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisällöstä tai sivustojen käytöstä. Tutustu erikseen kyseisten sivujen yksityisyydensuojaan sekä käyttöehtoihin.

© 2013 HomeLink International Associates. All rights reserved.

HomeLink International Associates
Wolvengracht 28/1
Brussels, B-1000, Belgium

Maailmanlaajuinen verkosto paikallisella asiakastuella

23 edustajaa ympäri maailmaa palveluksessasi

Lue lisää
Kodinvaihdon 5 helppoa vaihetta

Matkusta turvallisesti ja tunne olosi kotoisaksi kaikkialla maailmassa!

Lue lisää
Kodinvaihdon 10 periaatetta

HomeLinkin ohjeet laadukkaaseen kodinvaihtoon

Lue lisää