HomeLink betingelser og privatliv

1.- Definition af betingelser

Brug af www.homelink.org (siden) som er opereret af HomeLink International Associates (HLIA) kræver din accept af HomeLinks betingelser og vilkår, herunder vores fortroligshedspolitik. Vilkår og betingelser kan blive ændret uden forudgående varsel. Det er dit ansvar til periodevis at læse vore Vilkår og Betingelser, som er effektive, når de ligger på hjemmesiden. Dit fortsatte brug af www.homelink.org vil blive betragtet som accept af alle vore betingelser. Hvis du ikke vil acceptere vore Vilkår og betingelser, venligst forlad siden nu. Alle referancer under HomeLink uanset om der står dig, os, vi i vores Vilkår og Betingelser, så betyder enhver person der har adgang til siden, uanset om det er medlem, et ikke medlem, en ikke registret bruger.

2.- Hvad er HomeLInk?

HomeLink (HLIA) er en international non-proft organisation, som har hjemsted i Belgien. Vores "side" er en platform der tillader medlemmer rundt på jorden at bytte deres bolig. Platformen giver plads til medlemmer kan skrive informationer om deres bolig med henblik på at bytte, når de giver informationer om deres egen bolig. Medlemmer kan aktivt finde muligheder ved at bruge siden. Hvert medlem er selv ansvarlig for at at finde en bolig, der passer deres rejseplaner og familiens behov. Homelink blander sig ikke i hvor et bytte tilvejebringes og har ikke noget som ansvar for dette. HomeLInk forbeholder sig retten til at slette ethvert medlem, som ikke overholder vores Vilkår og betingeler.

3.- Brug af siden.

Der er 3 måder siden kan bruges på. Som et ikke registeret medlem vil du kunne se et begrænset udvalg af informationer for boligbytte. Et registered medlem har adgang til hele siden, men har begrænset adgang til den enkelte profil og vil ikke kunne kontakte det enkelte medlem. Medlemmer vil have fuld adgang til alle informationer for alle medlemmer via HomeLinks interne meddellelses system. Ud over dette har medlemmer adgang til vores service og support. Dette inkludere det Boligbytte aftalen, Boligbytte evaluerings formularen, såvel som assistande af medlemmets lokale kontor.

4.- Hvordan bliver man medlem?

For at blive HomeLink medlem er nødvendigt at du bliver registret og betale den korrekte abonnementsafgift. Eneste undtagelse er hvis der findes en Gratis Periode, som er uden betaling. Denne Gratis periode er kun for nye medlemmer.

5.- Hvor bytter jeg min bolig.

Når du er medlem kan du nemt bytte ved at bruge vores 5 trin til boligbytte.

Lav din egen profil. Giv informationer om din byttebolig, så nadre medlemmer kan se det. For at sikre vores netværks kvalitet og alle medlemmer mulighed for finde en byttepartner, vil "dine" informationer offentliggjort, så snart du har udfyldt som HomeLink har til dine informationer.

Søgning af bytte muligheder: Finde muligheder for bytte via vores forskellige søgemugheder.

Kontakt andre medlemmer: Sende og modtage tilbud via vores sikre meddelsessystem uden at din private email bliver oplyst. Ved hver modtaget meddelelse vil du modtage en beskd på din private meial adresse.

Aftal boligbytte: Aftal datoer og andre detaljer om byttet med din partner. Når du er parat brug HomeLinks boligbytteaftale til at bekræfte aftalen.

Gør dig parat: Forbred din bolig, som beskrevet i de 10 pricipper for en succesfuld boligbytte og forvendt - at din egen bolig er i gode med et andet HomeLink medlem!

6.- HomeLink medlemmers rettigheder

 • HomeLinks medlemmer kan bytte så mange gange de ønsker og så længe de vil, så længe de er medlemmer af HomeLink.
 • Hvert HomeLink medlem har deres personlige informationer og mulighed for at skrive tekst og vise billeder.
 • HomeLink medlemmer kan liste flere boliger uden extra betaling
 • HomeLink medlemmer kan modtage beskeder om muligige eller interessante medlemmer, som ønsker det samme.
 • Hvis HomeLink medlemmer flytter kan medlemmet også flytte deres medlemskab til den nye bolig.

7.- HomeLink medlemmers forpligtelser

 • Medlemmer skal være myndige i det land de bor i og i det land de tilgår siden. Hvis medlemmet ikke overholder dette skal de forlade siden.
 • Medlemskab af HomeLink er deres personlige medlemskab. Medlemmer må ikke give adgang til andre for at bruge deres medlemskab, medmindre andet er fastsat i "retten til at overdrage", som er nævnt nedenfor. Ej heller kan de overdrage deres konto eller rettigheder til andre.
 • HomeLInk medlemmer skal præcist beskrive deres bolig og andre informationer, samt boligbytte ønsker. Dette inkluderer præcis beskrivelse af boligen, antal senge og antal badeværelser. Ethvert billede må må kun være den bolig der byttes med, medmindre andet er skrevet. Undladelser til dette vil være at betragte som uprræcise beskrivelse skal slettes fra siden.
 • HomeLink medlemmer må ikke fortage reklamer eller opfordre andre medlemmer til at købe eller sælge noget via dette websted. Bortset fra at HomeLinks medlemmer må byte / udveksle deres boliger. Boligbytte samtaler eller skriftlig kommunikation må ikke indeholde nogen form for reklamer eller opfordringer til køb, leje af nogen varer, boliger, serviceydelser, men må kun indeholde kommunikation omkring boligbytte.
 • Medlemmerne vil rette sig efter de Homelink 10 principper for en vellykket boligbytte.
 • HomeLink medlemmer vil behandle andre medlemmer og deres bolig med respekt og høflighed.
 • Hvis et medlem ved et uheld skulle ødelægge noget vil de anskaffe det samme igen eller betale, hvad det må koste at anskaffe det igem.
 • HomeLink medlemmer vil overholde alle betingelser og forpligtelser. Annullering eller ændring af datoer for deres boligbytte kan kun tillades ved tvingende omstændigheder.
 • Hvis et HomeLink medlem er tvunget til at annullere eller ændre et boligbytte, vil den part gøre alt hvad de kan for at finde anternativ husly for dem der har fået annulleret eller ændret deres boligbytte.
 • HomeLink medlemmer må ikke give urigtige, vildledende eller falske informationer til andre HomeLink medlemmer.
 • HomeLInk medlemmer må ikke bruge denne websted til at overtræde gældende lov.
 • Medlemmerne vil ikke uploade eller overføre filer der indeholder skadelig vira, korrupte filer, trojanske heste, ondsindet kode, eller enhver anden lignende software der kan skade driften af anden computer eller få anden uautoriseret adgang til computeren.
 • Medlemmerne vil påtage sig ethvert ansvar for brug af informationer, de finder på hjemmesiden.
 • Medlemmerne forstå, at HomeLink påtager sig intet ansvar og på ingen måde garanterer rigtigheden af oplysningerne i nogen af de sider, der udgives på denne hjemmeside.
 • Medlemmerne er ansvarlige for efterforskning og overholde alle lokale regler, herunder, men ikke begrænset til, tilladelser, licenser, belægningsprocent skatter, zoneinddeling, regler og begrænsninger, der gælder for co-ops, ejerlejligheder og andre fælles interesse udvikling og sikkerhed overholdelse.
 • HomeLink medlemmerne anerkender, at funktioner, parametre eller andre tjenester, kan ændres af HomeLink uden varsel.
 • HomeLink medlemmerne må ikke bruge indhold fra dette websted for eventuelle henvendelser eller for enhver kommerciel brug.
 • Det er medlemmet ansvar at bekræfte deres egne forsikringer og deres dækning overfor dem de bytter med. Dette gælder også dækning, ansvar og lign for både bolig og andet der bliver byttet med.
 • HomeLInk medlemmerne erkender, at HomeLink forbeholder os retten til at annullere medlemskonto, hvis han / hun undlader at overholde disse Vilkår og betingelser eller vores Privacy Policy.
 • HomeLinks medlemmerne accepterer, at HomeLink kan bruge oplysningerne i profilen for den bruger uden for sin platform med det formål at bringe trafik til sitet og øge muligheden for hjemmet udvekslinger for alle medlemmer i samfundet.

8.- Uoverensstemmelser mellem HomeLink medlemmer

Eventuelle uoverensstemmelser som følge af brugen af webstedet eller affilierede websteder skal afgøres mellem parterne, der direkte deltog i udvekslingen. HomeLink kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle hændelser, der opstår som følge af ethvert boligbytte, der er eller var noteret på sitet. HomeLink vil tilbyde at mægle uoverensstemmelser mellem medlemmerne uden at påtage sig noget ansvar for efterfølgende opløsning eller manglende løsning. HomeLink kan opsige eller suspendere, midlertidigt eller permanent, de medlemskaber af nogen medlemmer er involveret i en uløst uenighed. Ingen refusion vil blive givet ag HomeLink i tilfælde af en sådan suspension eller opsigelse.

9.- Retten til at opsige medlemskabet.

HomeLink forbeholder sig ret til at annullere/slette ethvert medlemskab for uanset årsag, herunder misbrug af sitet, enhver handling vi føler kompromiser sikkerheden af sitet, enhver handling, der negativt påvirker andre medlemmer eller deres ejendom, eller enhver handling vi føler er til skade for HomeLink. Homelink forbeholder sig endvidere ret til at aflyse et medlemskab, hvis vi vurderer, efter HomeLinks eget skøn, at et medlem har overtrådt disse Vilkår og betingelser eller vores bogført Politik om Privatliv. Hvis nogen oplysninger fra et medlem findes at være groft fordrejet, eller skal medlemmets boligbytte listing eller handlinger er i strid med loven eller en bestemmelse i disse Vilkår og betingelser, forbeholder HomeLink retten til at fjerne, efter vores skøn, medlemmets bolig notering på ethvert tidspunkt, og / eller at opsige medlemmets adgang til sitet, uden restitution.

10.- HomeLink medlems ret til at opsige medlemskabet.

Medlemmerne kan "skjule" eller "ikke skjule" deres informationer til enhver tid og uden beregning ved at logge ind hjemmesiden og vælge denne mulighed. Hvis et medlem vælger at afslutte deres medlemskab, kan de gøre det ved at kontakte deres lokale repræsentant. Tilbagebetaling vil ikke blive givet, når medlemmerne opsige deres medlemskab uanset tidspunkt. ved tilmelding til HomeLink frasiger du dig rettet til fortrydelse i hensyn til forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2. dette betyder at når du er lagt på vores side kan du ikke fortryde købet.

11.- HomeLinks ansvar

HomeLink er kun ansvarlig for publiceringen af informationer for sine medlemmer på webstedet.

I det videst mulige omfang tilladt ved lov, frasiger HomeLink vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter og repræsentanter, fraskriver sig ethvert ansvar for tab, omkostninger eller skader (direkte, indirekte, følgeskader eller andet) lidt af medlemmet som et resultat af din brug af webstedet eller fra enhver computer virus, der overføres via webstedet, eller andre steder tilgås fra dette site, uanset om sådanne tab, omkostninger eller skaden skyldes forsømmelighed fra vores side eller på anden måde, og selv om vi udtrykkeligt er informeret om muligheden for sådanne tab eller skader .

Endvidere har HomeLink intet ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader eller skader, som opstår i forbindelse med din brug af dette websted, herunder uden begrænsning enhver fysisk skade på nogen noteret ejendom eller i hænderne eller ved uagtsomhed af et medlem eller anden person, og eventuelle skader på din ejendom. HomeLink er ikke ansvarlig for eventuelle tabt fortjeneste, tab, straffende, tilfældige eller følgeskader eller ethvert krav mod HomeLink af nogen anden part. Under ingen omstændigheder, herunder, men ikke begrænset til uagtsomhed, Homelink skal dets leverandører og dets tredjeparts agenter være ansvarlig overfor dig for direkte, indirekte, tilfældige, betingede, særlige, straffende eller eksemplariske skader, selvom HomeLink er blevet rådgivet specifikt for muligheden for sådanne skader, der skyldes brugen af eller manglende evne til at bruge hjemmet udveksle service eller nogen links eller elementer på tjenesten eller enhver bestemmelse i vilkårene for tjenesten. Gældende lov tillader muligvis ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader. Under ingen omstændigheder skal HomeLink være ansvarlig for ethvert beløb, der overstiger de bidrag, som betales af medlemmet.

HomeLinks netværk er baseret på gensidig tillid. HomeLink kan ikke verificere eksistensen eller indholdet af en ejendom, og garanterer ikke en udveksling af nogen art. HomeLink er ikke ansvarlig for rigtigheden af de bolig lister eller handlinger medlemmerne gør og har intet ansvar for nøjagtigheden, indholdet eller tilgængeligheden af information adgang eller er knyttet til ved brug af denne service.

HomeLink har intet ansvar for sletning, korruption eller manglende lagring af meddelelser eller andet indhold vedligeholdes eller sendes af HomeLink.

12.- Indholdet af hjemmesiden

Alle rettigheder til alt materiale og indhold (herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, websider, lyd, software (herunder kode, interface og hjemmeside struktur) og video (herunder udseende, design og kompilering heraf) på dette site er ejet af HomeLink eller vores licensgivere. Du accepterer, at du har tilladelse til at bruge dette materiale og / eller indhold kun som anført i disse vilkår og betingelser, eller som udtrykkeligt autoriseret skriftligt af os eller vores licensgivere, og at du må ikke kopiere, reproducere, overføre, offentligt udføre, distribuere, kommercielt udnytte, tilpasse, oversætte, modificere, bundle, flette, dele eller stille til rådighed for enhver person eller skabe afledte værker af sådant materiale eller indhold.

Alt indhold på dette websted, herunder oplysninger om hver bolig, er udelukkende tilgængelig for medlemmer og registrerede eller ikke-registrerede gæster af dette websted til det udtrykkelige formål at arrangere direkte boligbytte mellem medlemmer. Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre medlemmer. Dette websted er en tjeneste af en privat medlemsorganisation, og oplysningerne heri er private og ikke i det offentlige rum. Medlemmerne må ikke bruge indhold fra dette websted for eventuelle henvendelser, eller for enhver kommerciel brug. Data mining af information fra dette websted, og indsamling eller opbevare personlige oplysninger om medlemmer, er forbudt. Email-korrespondance er med henblik på at arrangere en udveksling mellem medlemmer af sitet. Indledende kontakt er begrænset til at bruge de medfølgende kontakt formularer på hjemmesiden. Ethvert forsøg på at indsamle e-mail-adresser fra medlemmer og e-mail individuelle medlemmer eller grupper af medlemmer til noget andet formål end at arrangere en personlig hjem udveksling i regi af HomeLink og i løbet af gyldigt medlemskab er i strid med disse Vilkår og betingelser og er underlagt suspension eller bortvisning fra sitet. Enhver overtrædelse af dette kan udsætte medlemmet der gør det overfor alvorlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at skrive email adresse(r) andre steder en d hvor du bliver bedt om dette. Dette gælder også i tekst områder. Enhver overtrædelse kan medføre at informationer bliver slettet, din konto lukket eller at du ikke freover kan benytte dig af HomeLink

13.- Ejerskab af hjemmesiden

HomeLink er ejer og / eller autoriserede bruger af alle varemærker, service mærker, design mærker, patenter, copyrights, databaserettigheder og alle andre immaterielle rettigheder optræder på eller indeholdt i sitet, medmindre andet er angivet. Bortset fra bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser, medfører brugen af hjemmesiden ikke at give noget medlem og bruger ret til nogen rettigheder til noget eller titel, interesse eller licens til en sådan intellektuel ejendomsret, som du kan få adgang til på hjemmesiden.

Du kan se hjemmesiden, og du er velkommen til: udskrive papirkopier af materiale, distribuere materiale på den via 'e-mail', 'Link', 'download' og 'embed' funktionalitet på sitet, men udelukkende til Deres lovlige, personlig , ikke-kommerciel brug. Bortset fra bestemmelserne i disse Vilkår og betingelser, er enhver anden brug eller gengivelse af den intellektuelle ejendomsret forbudt.

14.- Accepteret brugerpolitik

De udtalelser, rådgivning, udtalelser, tilbud eller anden information eller indhold stilles til rådighed via denne hjemmeside er ikke nødvendigvis HomeLinks. Eventuelle erklæringer, rådgivning og udtalelser fra andre deltagere er deres alene. Sådanne forfattere er alene ansvarlig for indholdet.

HomeLink garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af oplysningerne på dette websted, og HomeLink hverken kan vedtage eller godkende eller påtage sig ansvaret for nøjagtigheden eller pålideligheden af enhver udtalelse, råd, eller erklæring fra enhver anden part end os. Under ingen omstændigheder er HomeLink ansvarlige for tab eller skade som følge af enhver persons afhængighed information eller andet indhold lagt ud på hjemmesiden eller overført til andre medlemmer.

HomeLink udøver ikke redaktionel kontrol over indholdet på tredjeparters websteder, e-mail transmission, sms eller andet materiale oprettet eller tilgængelig via eller via webstedet. Som et resultat, kan du blive udsat for indhold på sitet tilgængelig via eller via webstedet, som du finder stødende eller stødende. På grund af den globale karakter af internettet, brugere er enige i at overholde alle lokale regler for on-line adfærd og acceptabelt indhold. Brugere er også enige om at overholde alle gældende regler om eksport af data fra alle lande.

15.- Virus fri og uautoriseret adgang og brug

Desværre kan HomeLink ikke garantere, at sitet vil være fri for virus. Selvom HomeLink tager alle tilgængelige skridt for at sikre sitet, anerkender du, at internettet ikke er en helt sikker medium, og vi giver ingen garantier, udtrykkelige eller stiltiende, at alle oplysninger eller materiale du poster på eller overfører via webstedet vil være helt sikker fra uautoriseret adgang eller brug.

16.- Bruger Information

I løbet af din brug af sitet, kan du blive bedt om at give personlige oplysninger til os (sådanne oplysninger i det følgende benævnt "Bruger Information"). Vores indsamling af oplysninger og bruger politikker med hensyn til sådant brugeroplysninger er angivet i sitet Privacy Policy. Denne Privacy Policy er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved henvisning. Du anerkender og accepterer, at du alene er ansvarlig for nøjagtigheden og indhold af dine informationer.

17.- Links til og fra HomeLink siden

Du anerkender og accepterer, at HomeLink ikke har ansvar for de oplysninger, som websteder, som du kan linke til fra denne hjemmeside ("Links"). Links til web-steder, udgør ikke en godkendelse af eller samarbejde med HomeLInk om sådanne steder eller indholdet, produkter, reklame eller andre materialer præsenteret på sådanne steder. Vi har ingen kontrol over disse web-steder og kan ikke redigere eller overvåge dem. Du anerkender og accepterer, at HomeLink ikke er ansvarlig eller hæfter, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader, tab eller omkostninger forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester til rådighed på sådanne linkede sites.

18.- Tredjeparts varer og tjenesteydelser

HomeLink kan ikke stå inde for de personer, virksomheder og andre organisationer, hvis varer eller tjenesteydelser kan tilgås eller vises gennem eller på hjemmesiden ved hjælp af links til web-steder eller andet.

19.- Skødesløshed

Du vil friholde HomelInk mod ethvert tab, skade eller omkostninger afholdt af os, der udspringer af dit brug af sitet, nogen af sine tjenester eller oplysninger tilgængelige over eller gennem Webstedet, herunder oplysninger fra linkede hjemmesider, din indsendelse eller videregivelse af oplysninger eller materiale på eller via webstedet eller overtrædelse af disse Vilkår og betingelser eller andre love, bestemmelser og regler af dig eller enhver, der bruger din computer (eller konto, hvor det er relevant).

Konkret er medlemmerne enige om at skadesløsholde HomeLink, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer og agenter fra enhver skade eller skade direkte eller indirekte som følge af din brug af HomeLinks boligbytte service, herunder, men ikke begrænset til (i) eventuelle krav om personskade eller skade på person eller ejendom som følge af en ejendom et medlem ejer, (ii) eventuelle krav om personskade eller skade på person eller ejendom som følge af en ejendom transaktion, (iii) en fordring, at enhver anvendelse af boligen udveksling tjeneste af medlemmer eller nogen bruger deres computer (eller konto, hvis relevant) krænker ejendomsret til tredjepart, (iv) enhver vildledning af medlemmerne, eller (v) ethvert brud på enhver aftale, der skal udføres af medlemmer. Medlemmerne er enige om at betale alle omkostninger, skadeserstatninger og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og omkostninger idømme eller på anden måde afholdes af eller i forbindelse med eller som følge af et sådant krav, sagsanlæg eller proces tilskrives en sådan klage.

Du vil også friholde HomeLink imod ethvert krav, at oplysninger eller materiale, som du har sendt til HomeLink, er i strid med nogen lov eller i strid med tredjemands rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, krav i forbindelse med ærekrænkelse, krænkelse af privatlivets fred, brud af tillid, krænkelse af ophavsret eller overtrædelse af nogen anden intellektuel ejendomsret) Vi forbeholder os ret til udelukkende at forsvare og kontrollere eventuelle krav, der følger af ovenstående og sådanne godtgørelse spørgsmål, og at du vil samarbejde fuldt ud med HomeLin k i sådanne forsvar.

20.- Anti-Spam politik

HomeLink deltager ikke i eller tolerere udsendelsen af uopfordrede kommercielle e-mails (spam). HomeLink forbeholder sig ret til at annullere (uden refusion) ethvert medlem der nævner HomeLink eller nogen af dens tilknyttede hjemmesider, webadresser, eller enhver associeret homeLink email adresse i enhver SPAM e-mail. Derudover forbeholder HomeLink sig retten til at annullere (uden refusion) ethvert medlem, der bruger HomeLink at sende eventuelle henvendelser end personlig udveksling anmodninger eller besvarelser.

21.- Begrænsning, suspension og opsigelse

HomeLink kan begrænse, suspendere eller opsige din adgang til webstedet og / eller din evne til at benytte sig af nogen af de tjenester på Webstedet, hvis HomeLink tror, at du har overtrådt disse Vilkår og betingelser til enhver tid. Enhver sådan begrænsning, suspension eller ophævelse, vil ikke berøre de rettigheder, som vi måtte have imod dig i forbindelse med dit brud på disse vilkår og betingelser. HomeLink kan også fjerne sitet som helhed eller andre dele eller funktioner i stedet til enhver tid. Bemærk, at HomeLink har evnen til at spore din IP-adresse og evt kontakt din internetudbyder i tilfælde af mistanke om misligholdelse af disse vilkår og betingelser.

22.- Hele aftalen

Disse vilkår og betingelser, herunder vores fortrolighedspolitik, udgør hele aftalen mellem dig og HomeLink i forhold til dens genstand og erstatter eventuelle og alle tidligere løfter, repræsentationer, aftaler, erklæringer og forståelser overhovedet mellem os. I det omfang, at software er tilgængelig via sitet, kan en sådan software være underlagt en licensaftale, der er distribueret eller leveres sammen med sådan nogle programmer, og du accepterer at overholde de vilkår og betingelser for sådanne licensaftaler. Den manglende af HomeLink til at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i Vilkår og betingelser, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Hvis nogen bestemmelse i Vilkår og betingelser findes ved en domstol i en kompetent jurisdiktion ikke kan håndhæves eller ugyldige, er parterne alligevel enige om, at Domstolen bør bestræbe sig at gennemføre parternes intentioner, som afspejlet i bestemmelsen, og de andre bestemmelser i Vilkår og betingelser skal forblive i fuld kraft og effekt.

23.- Lov og værneting

Disse vilkår og betingelser, herunder Privacy Policy og ethvert spørgsmål vedrørende dette websted, sker efter belgisk ret og retssag vil blive bragt udelukkende til Bruxelles, Belgien.

Privat politik

Introduktion

Enhver brug af dig af hjemmesiden drives af HomeLink International Associates (HLIA) ved www.homelink.org (den "Site") er betinget af din accept af denne fortrolighedspolitik.

Alle henvisninger til "HomeLink", "HLIA," vores "," os "," vi "," Sitet "eller" Selskabet "i denne politik refererer til HomeLink International Associates. Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger. Vi leverer denne fortrolighedserklæring for at informere dig om, hvad vi kan gøre med nogen personlige oplysninger, som vi får fra dig. Ved at forsyne os med dine personlige oplysninger, tilkendegiver du din accept af vores fortrolighedserklæring. Hvis du ikke er enig med denne erklæring, skal du ikke give os dine personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring er indarbejdet i vilkår og betingelser, der gælder for din brug af webstedet som helhed. Vi vil bruge dine oplysninger til de formål, der er anført nedenfor. Du får mulighed for at afmelde på ethvert tidspunkt. Vi får måske brug for at opdatere denne fortrolighedserklæring fra tid til anden. Vi anbefaler, at du jævnligt tjekke denne side for at sikre, at du har læst den nyeste version.

Juridisk alder

Du må ikke give os dine personlige oplysninger, hvis du ikke er myndig til at gøre det i den jurisdiktion, hvor du bor, eller (hvis anderledes) i den retskreds, hvorfra du har adgang til sitet. Vi har ikke til hensigt at indsamle personlige oplysninger fra enkeltpersoner under den lovlige alder. Hvis vi modtager varsel eller tro, at nogen under den lovlige alder har givet os personlige oplysninger, vil vi gøre enhver rimelig indsats for at fjerne sådanne personlige oplysninger fra vores arkiver.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er oplysninger om en identificerbar person, som er defineret af gældende lov.

Indsamling af personlige oplysninger

Du kan bestemme, hvilke personlige oplysninger, du giver os. Vi vil kun indsamle personlige oplysninger, som du vælger at give. Hvor det er muligt, vil vi gøre det muligt for dig at vælge, hvordan vi vil bruge disse oplysninger, for eksempel, ved at vælge at vælge eller fravælge at modtage information fra os.

Du kan vælge at give os personlige oplysninger, hvis du for eksempel: vil kontakte os med en forespørgsel, registrere dig på hjemmesiden som medlem, du vil deltage i en undersøgelse / , anden form med dine personlige oplysninger, beder os om at give dig oplysninger, deltage i en konkurrence, udgive dine informationer på hjemmesiden som er offentlige områder af hjemmesiden, eller drage andre fordel af hjemmesiden. Ved at give dine personlige oplysninger til os, forstår du fuldt ud samt klart hvad samtykket til overførsel af sådanne personlige oplysninger bruges til. Alle disse informationer og indsamling og behandling af sådanne oplysninger i andre lande eller områder. Enhver overførsel og behandling af os vil være i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. I tilfælde, hvor du giver os oplysninger om tredjemand, bekræfter du, at du har modtaget den tredje parts samtykke i relation til en sådan videregivelse, og at den tredje part er blevet underrettet om, og er enige om at, vores Privacy Policy og de anvendelsesformål, som vi kan og vil benytte sådanne oplysninger.

Brug af cookies

I lighed med mange hjemmesider, bruger vi "cookies" til at hjælpe os samle følgende oplysninger fra besøgende på sitet. En cookie er en lille datafil, som vores server sender til din browser, når du besøger webstedet. Brugen af cookies hjælper os med at hjælpe din anvendelse af visse aspekter af sitet. Du kan slette cookies på hvilken som helst tidspunkt, eller du kan indstille din browser til at afvise eller deaktivere cookies. Hvis du deaktiverer cookies, kan nogle funktioner på sitet ikke fungere korrekt. Vi kan bruge oplysninger fra cookies til trafikovervågning fx:

 • Den IP-adresse, hvorfra du får adgang til sitet
 • Hvilken type browser og operativsystem, der anvendes til at få adgang til sitet
 • Dato og tidspunkt for din adgang til sitet
 • Den side du besøgte
 • Net-adressen på det websted, hvorfra du kom fra til vores site
 • At genkende gentagne besøgende til statistiske / analytiske formål.

Vi kan genkende de oplysninger, vi indsamler via cookies med andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver os til følgende formål:

 • For at tilpasse eller personliggøre din oplevelse af sitet, så vi kan hilse på dig på sitet ved navn, for eksempel.
 • Til transaktionsbeslutnings formål, såsom kreditkort salg.
 • For at overvåge dit brug af vores hjemmeside(r) for at gøre vores kommunikation til dig, så relevant som muligt, for eksempel ved at sende dig e-mail-kommunikation ved relevante for dele af det websted, du besøger oftest, eller ved at fortælle dig om funktioner af det websted, du endnu ikke har adgang til.
 • Vi kan udarbejde og rapportere til tredjeparter samlede statistikker om vores brugere i form af tal, trafikmønstre og oplysninger om relaterede websteder.

Brug af informationer

HomeLink vil bruge indsamlet information på følgende måde.

Transaktionsmeddelelser formål

Vi kan bruge dine personlige oplysninger for at svare på dine spørgsmål og anmodninger og til at håndtere transaktioner som kreditkortbetalinger for varer eller tjenester, som du bestiller fra os eller en af vores agenter, eller for opfyldelsen af sådanne transaktioner. De personlige oplysninger, du giver, kan anvendes af en autoriseret tredjepart til at opfylde den rækkefølge.

BoligBytte

Din ikke-personligt identificerbare demografiske oplysninger og din boligs detaljer og fotos vil blive brugt til, at andre medlemmer og besøgende at finde din bolig gennem en søgning eller til at kontrollere kvaliteten og detaljer i din bolig. Dine kontaktoplysninger (e-mail-adresse og telefonnummer) stilles aldrig til rådighed for andre medlemmer eller besøgende, og du kan vælge at give medlemmerne med denne information selv, hvis du ønsker at gøre det. Endvidere med henblik på at få mest ud af vores site som medlem, kan du udtrykkeligt samtykke til, at vi bruger dine kontaktoplysninger til regelmæssigt sende dig boligbytte forslag efter præference kriterier (Listing Alerts som du selv anmodet om).

Marketing kommunikation

Vi kan bruge dine personlige oplysninger for at kommunikere med dig om vores produkter og tjenester og vores datterselskaber, associerede selskaber og moderselskaber og enhver af deres tilknyttede virksomheder. Ved at acceptere fortrolighedspolitik om registrering, udtrykkeligt accepterer du at modtage information om HLIA nyheder og forfremmelser. Du vil også få mulighed for at afmelde, når vi kommunikerer med dig, og du kan afmelde sådanne meddelelser til enhver tid (se "Afmeld, adgang, spørgsmål og yderligere information" nedenfor).

Marketing analyse

Vi kan bruge oplysninger til intern markedsføring analyse. Vi kan også dele ikke-personlige oplysninger med andre, i samlet anonym form, det betyder, at oplysningerne ikke vil indeholde nogen personligt identificerbare oplysninger om dig.

Tredjeparts tilbyder

Vi kan sørge for nøje udvalgte organisationer til at sende dig markedsføring og PR-oplysninger, som kan være af interesse for dig. Under sådanne omstændigheder dine personlige oplysninger kan videregives til disse organisationer som indvilliger i at være bundet af tavshedspligt og restriktioner for brugen i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Vi vil bede om din tilladelse, før vi sender dig en sådan kommunikation.

Offentlige områder af webstedet

Oplysninger eller billeder, som du bogfører på eller via de offentlige områder af hjemmesiden er generelt tilgængelige for og kan blive indsamlet og brugt af, andre og kan resultere i uopfordrede beskeder eller kontakt fra andre. Brugere af sitet opfordres til at udvise forsigtighed, når de leverer oplysninger om sig selv eller deres hjem i offentlige områder af sitet.

Facebook

Hjemmesiden giver mulighed for medlemmerne til at dele oplysninger på Facebook. Derfor kan følgende begrænsede oplysninger om dit boligbytte blive offentliggjort på Facebook: foto, titel og kort beskrivelse af dit hjem. HomeLink og Dansk BoligBytte fralægger sig ethvert ansvar som følge af offentliggørelsen af disse oplysninger på Facebook.

Administration og datastyring

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til tredjemand i henhold til tavshedspligten, når udførelsen af enhver tjeneste i relation til ovennævnte aktiviteter er givet i underentreprise (f.eks administrationen af en markedsføringskampagne).

Juridiske formål

Vi kan indsamle, bruge eller videregive dine personlige oplysninger hvis det er tilladt ved lov eller forpligtet til at gøre det ved lov, eller hvor vi mener sådan handling er nødvendig for at beskytte eller forsvare os eller andre tredjeparter mod fejl, uagtsomhed, kontraktbrud, tyveri , svig og andre ulovlige eller skadelige aktivitet, for at overholde vores revision og krav til sikkerheden og for at revidere overholdelsen vores corporate politikker, procedurer, juridiske og kontraktlige forpligtelser.

Videregivelse af personlige oplysninger

Ud over offentliggjorte oplysninger i de juridiske formål ovenstående, kan vi fra tid til anden videregive personlige oplysninger til:

 • Medlemmer service tilmelding er til deres eget personlige brug. Medlemmer må ikke tillade andre til at bruge deres medlemskab, medmindre andet er nævnt i afsnittet "retten til at overdrage" nedenfor, kan de ikke overdrage retten eller overføre deres konto til anden person, familie eller en anden enhed.
 • Markedsføring og reklame, databehandling, software udvikling
 • Website hosting og forvaltning af informationsteknologi og kontorservice.
 • HomeLink medlemmer vil overholde HomeLinks 10 principper for en succes fuld boligbytte
 • Medlemmer vil behandle andre medlemmer og behandle din bolig med værdighed og respekt.
 • En person, der i vores rimelige vurdering, leverer eller søger oplysninger som bemyndiget eller udpeget juridisk agent emnet individ.
 • Eller en tredjepart med dit samtykke, eller hvor videregivelse er påkrævet eller tilladt ved lov.

Din accept af vilkår og betingelser for brug af webstedet, som omfatter denne fortrolighedspolitik, udgør en tildeling af tilladelse til anvendelse og videregivelse af dine personlige oplysninger til de formål, der er fastsat ovenfor.

Sikkerhed

Vi tager sikkerhed alvorligt og tager alle mulige forholdsregler for at holde dine personlige oplysninger sikre. Vi har installeret de nødvendige fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at beskytte de oplysninger, vi indsamler. Men på grund af den åbne kommunikation via internettet, kan vi ikke garantere, at kommunikationer mellem dig og os, eller oplysninger gemt på vores servere, vil være fri for uautoriseret adgang af tredjemand.

Links

Webstedet kan indeholde links eller referencer til andre websites uden for vores kontrol. Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen kontrol over disse websteder, og denne fortroligheds erklæring gælder ikke for dem. Vi råder dig til at læse af personlige oplysninger samt vilkår og betingelser for tilknytning eller refereret websteder, som du indtaster.

© 2013 HomeLink International Associates. All rights reserved.

HomeLink International Associates
Wolvengracht 28/1
Brussels, B-1000, Belgium